STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53481 18010994/HSCBA-HCM 180002083/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

53482 18010995/HSCBA-HCM 180002084/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

53483 18011122/HSCBA-HCM 180002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Van hỗ trợ đường thở; Van PEEP; Van đệm Diverter

Còn hiệu lực

53484 18011129/HSCBA-HCM 180002086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG PHỤ KIỆN DÙNG CHO THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

53485 18011131/HSCBA-HCM 180002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy quét (scan) mẫu hàm

Còn hiệu lực

53486 18011132/HSCBA-HCM 180002088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

53487 18011136/HSCBA-HCM 180002089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT XE LĂN ĐIỆN

Còn hiệu lực

53488 18011138/HSCBA-HCM 180002090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

53489 18011139/HSCBA-HCM 180002091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Xe nâng và di chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

53490 18011141/HSCBA-HCM 180002092/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực