STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53501 18011738/HSCBA-HN 180001939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE® FFPE DNA MINI KIT (Kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô đúc trong khối nến cột màng silica)

Còn hiệu lực

53502 18011739/HSCBA-HN 180001940/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE® PLASMID MINI KIT (Kit tách chiết DNA của Plasmid bằng cột màng silica)

Còn hiệu lực

53503 18011740/HSCBA-HN 180001941/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE® PCR & GEL PURIFICATION MINI KIT (Kit tinh sạch sản phẩm PCR và thôi gel agarose bằng cột màng silica)

Còn hiệu lực

53504 18011743/HSCBA-HN 180001944/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Máy làm đá vô khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

53505 18011745/HSCBA-HN 180001945/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG MÁY CHỤP ĐÁY MẮT TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

53506 18011746/HSCBA-HN 180001946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

53507 18011747/HSCBA-HN 180001947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

53508 18011750/HSCBA-HN 180001948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

53509 18011753/HSCBA-HN 180001949/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM ống nội soi tai mũi họng cứng

Còn hiệu lực

53510 18011748/HSCBA-HN 180001950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Túi nước tiểu

Còn hiệu lực