STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53501 000.00.19.H26-200807-0011 200001408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SKIN REGENERATION MEL 03

Còn hiệu lực

53502 000.00.19.H26-200807-0012 200001409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SKIN REGENERATION MEL 04

Còn hiệu lực

53503 000.00.19.H26-200807-0017 200001410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN KITTRI

Còn hiệu lực

53504 000.00.12.H19-200812-0001 200000019/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BÁCH MỘC Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

53505 000.00.31.H36-200806-0001 200000001/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Dụng Cụ Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

53506 000.00.16.H23-200812-0001 200000040/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH NHÔM QUANG MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53507 000.00.16.H05-200804-0003 200000108/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THUÝ GIA BÌNH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53508 000.00.10.H55-200804-0001 200000009/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ASTAR Khẩu trang y tế ASTAR

Còn hiệu lực

53509 000.00.16.H23-200609-0001 200000088/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÁI HƯNG Khẩu trang y tế Duy Thái Hưng

Còn hiệu lực

53510 000.00.16.H23-200811-0001 200000089/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG HD Khâủ trang y tế Bảo An

Còn hiệu lực