STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53661 000.00.19.H26-200730-0016 200001376/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

53662 000.00.19.H26-200730-0014 200001377/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

53663 000.00.19.H26-200730-0013 200001378/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

Còn hiệu lực

53664 000.00.19.H26-200730-0012 200001379/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

Còn hiệu lực

53665 000.00.19.H26-200730-0011 200001380/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ nhổ chữa răng

Còn hiệu lực

53666 000.00.19.H26-200730-0015 200001381/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Còn hiệu lực

53667 000.00.19.H26-200803-0001 200000271/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ

Còn hiệu lực

53668 000.00.19.H26-200730-0006 200001382/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

53669 000.00.19.H26-200804-0008 200000272/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GENOSEQ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53670 000.00.19.H26-200803-0007 200001384/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Ống nghe điện tử

Còn hiệu lực