STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53821 19012978/HSCBA-HN 190000493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Đèn LED sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53822 19012995/HSCBA-HN 190000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy định lượng ADN/ARN thời gian thực ( Máy Realtime PCR)

Còn hiệu lực

53823 19012992/HSCBA-HN 190000495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Cồn y tế 90 độ

Còn hiệu lực

53824 19012991/HSCBA-HN 190000496/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Cồn y tế 70 độ

Còn hiệu lực

53825 19012998/HSCBA-HN 190000497/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC Máy thu nhận và truyền phát dữ liệu hình ảnh, âm thanh, dùng trong khám chữa bệnh.

Còn hiệu lực

53826 19012904/HSCBA-HN 190000498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Ghế bệnh nhân đa năng chạy điện

Còn hiệu lực

53827 19012878/HSCBA-HN 190000499/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

53828 19012880/HSCBA-HN 190000500/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

53829 19012879/HSCBA-HN 190000501/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

53830 19013025/HSCBA-HN 190000502/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ Dung dịch nước muối biển COOLBI

Còn hiệu lực