STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54061 000.00.19.H29-200716-0004 200001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN Khẩu trang y tế Hynam

Còn hiệu lực

54062 000.00.19.H29-200720-0012 200001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

54063 000.00.19.H29-200720-0008 200000190/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI

Còn hiệu lực

54064 000.00.19.H29-200721-0010 200000227/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VẠN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54065 000.00.19.H29-200717-0009 200001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Linh kiện chân giả

Còn hiệu lực

54066 000.00.19.H29-200722-0002 200001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Bao gói, túi chứa đựng dùng trong y tế và phẫu thuật

Còn hiệu lực

54067 000.00.19.H29-200722-0003 200001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Que đè lưỡi nhựa

Còn hiệu lực

54068 000.00.19.H29-200722-0004 200001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Trang phục phẫu thuật

Còn hiệu lực

54069 000.00.19.H29-200629-0009 200000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DUY MINH

Còn hiệu lực

54070 000.00.19.H29-200710-0005 200001213/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VINSPO ANTI HUMAN PAPILLOMA

Còn hiệu lực