STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54101 18009049/HSCBMB-HCM 180000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

54102 18009048/HSCBMB-HCM 180000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA THÁI ANH

Còn hiệu lực

54103 18009047/HSCBMB-HCM 180000197/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG

Còn hiệu lực

54104 18009045/HSCBMB-HCM 180000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LAVITEC SÀI GÒN

Còn hiệu lực

54105 18009034/HSCBMB-HCM 180000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT

Còn hiệu lực

54106 18011431/HSCBA-HN 180001614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9%

Còn hiệu lực

54107 18011756/HSCBMB-HN 180000233/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ÂU MỸ

Còn hiệu lực

54108 18011337/HSCBA-HN 180001603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ PENTALED 28

Còn hiệu lực

54109 18011706/HSCBMB-HN 180000232/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

54110 18011285/HSCBA-HN 180001604/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực