STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54131 000.00.19.H29-200617-0008 200001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH VƯỢNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

54132 000.00.19.H29-200721-0017 200001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẨU TRANG Y TẾ DORIO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54133 000.00.19.H29-200707-0006 200001195/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch xịt mũi BAVEMUX

Còn hiệu lực

54134 000.00.16.H05-200723-0001 200000072/PCBSX-BN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54135 000.00.19.H32-200630-0001 200000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Còn hiệu lực

54136 000.00.19.H26-200603-0003 200001272/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN H3M VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ AER

Còn hiệu lực

54137 000.00.19.H26-200701-0014 200001273/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54138 000.00.19.H26-200722-0009 200000239/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NTC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54139 000.00.19.H26-200722-0007 200001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV QUỐC TẾ NGỌC TRANG DAILYCARE GOLD

Còn hiệu lực

54140 000.00.19.H26-200723-0003 200001277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực