STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54401 000.00.19.H26-200701-0023 200001209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM (Họ) Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

54402 000.00.19.H26-200703-0017 200001210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO DAPO Băng dán cơ thể thao

Còn hiệu lực

54403 000.00.19.H26-200703-0009 200000218/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LE DELTA

Còn hiệu lực

54404 000.00.19.H26-200706-0014 200001211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

54405 000.00.19.H26-200706-0012 200000219/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54406 000.00.19.H26-200703-0018 200001212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

54407 000.00.19.H26-200707-0002 200001213/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe tiêm đa năng

Còn hiệu lực

54408 000.00.19.H26-200707-0006 200001214/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng cứu thương

Còn hiệu lực

54409 000.00.19.H26-200707-0009 200001215/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

54410 20014902/HSCBA-HN 200001217/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Bộ đèn phẫu thuật đội đầu và kính lúp

Còn hiệu lực