STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54691 18010370/HSCBA-HCM 180001417/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

54692 18010386/HSCBA-HCM 180001418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

54693 18010388/HSCBA-HCM 180001419/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

54694 18010397/HSCBA-HCM 180001421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Gòn,Gạc dùng trong nha khoa.

Còn hiệu lực

54695 18010404/HSCBA-HCM 180001425/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KKC CORPORATION CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel lạnh giảm đau nhanh, mạnh cho cơ và xương Biofreeze® MD Athletic

Còn hiệu lực

54696 18010405/HSCBA-HCM 180001426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ Bộ dụng cụ dùng nối mạch máu vi phẫu GEM2741CC

Còn hiệu lực

54697 18010406/HSCBA-HCM 180001427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

54698 18010407/HSCBA-HCM 180001428/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54699 18010408/HSCBA-HCM 180001429/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

54700 18010409/HSCBA-HCM 180001430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy phân tích diện giải

Còn hiệu lực