STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54691 000.00.04.G18-200513-0482 20000088/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

54692 200304/NKTTB-BYT 200020/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Trang thiết bị y tế phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với SARS-CoV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người

Còn hiệu lực

54693 20000508/HSHNPL-BYT 20000081/BYT-CCHNPL

HOÀNG XUÂN LỢI

Còn hiệu lực

54694 20000506/HSHNPL-BYT 20000080/BYT-CCHNPL

ĐOÀN NGỌC ANH

Còn hiệu lực

54695 20000511/HSHNPL-BYT 20000079/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HÁN

Còn hiệu lực

54696 19000185/HSHNPL-BYT 20000078/BYT-CCHNPL

ĐỖ THỊ HÀ

Còn hiệu lực

54697 20000493/HSHNPL-BYT 20000077/BYT-CCHNPL

LÝ TÚ UYÊN

Còn hiệu lực

54698 19000404/HSHNPL-BYT 20000076/BYT-CCHNPL

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Còn hiệu lực

54699 19000407/HSHNPL-BYT 20000075/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN KHANH

Còn hiệu lực

54700 19000471/HSHNPL-BYT 20000074/BYT-CCHNPL

PHAN THỊ THẢO

Còn hiệu lực