STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54741 18009317/HSCBA-HCM 180000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

54742 18009395/HSCBA-HCM 180000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

54743 18009418/HSCBA-HCM 180000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54744 18009419/HSCBA-HCM 180000651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

54745 18009478/HSCBA-HCM 180000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bộ dây thở

Còn hiệu lực

54746 18009508/HSCBA-HCM 180000653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

54747 18009509/HSCBA-HCM 180000654/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Nước rửa phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

54748 18009596/HSCBA-HCM 180000655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy cắt mô tự động AVENIO Millisect

Còn hiệu lực

54749 18011578/HSCBMB-HN 180000075/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA

Còn hiệu lực

54750 18010254/HSCBA-HN 180000502/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 20DAYSKIN Miếng dán mụn

Còn hiệu lực