STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54781 000.00.17.H09-200612-0001 200000080/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

54782 000.00.17.H09-200617-0001 200000028/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54783 000.00.04.G18-200423-0018 20000239CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HẰNG LEHACO KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN DÙNG MỘT LẦN/ LEHACO ANTIBACTERIAL DISPOSABLE FACE MASK/ LEHACO DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

54784 000.00.04.G18-200511-0001 20000238CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

54785 000.00.04.G18-200527-0004 20000237CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ VINAPEC Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

54786 000.00.04.G18-200604-0001 20000236CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3D 4 lớp - 3D 4 Layers Medical Mask

Còn hiệu lực

54787 20000408/CFS-BYT-TB-CT 20000235CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Khẩu trang y tế SAI GON FACE MASK (SAI GON FACE MASK medical face mask)

Còn hiệu lực

54788 000.00.04.G18-200527-0001 20000234CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường y tế sêri Keshiki (0, 1, 2 tay quay)

Còn hiệu lực

54789 000.00.04.G18-200521-0008 20000233CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC GIA VIỆT NAM Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

54790 000.00.04.G18-200602-0010 20000232CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang Y tế 4 lớp Juliet Rose (Juliet Rose 4 ply Medical Mask)

Còn hiệu lực