STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55261 18001202/HSCBA-BD 180000023/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT C-Arm drape+Cassetle X-Ray drape+Foot Switch cover+Post drape+Table drape+Robotic Stowed Arm Drape/Túi trùm máy C-Arm, Cassetle, X-Ray, Foot Switch, Post, Robotic Stowed Arm

Còn hiệu lực

55262 18001203/HSCBA-BD 180000024/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Mini C-Arm drape/Túi trùm máy C-Arm loại nhỏ

Còn hiệu lực

55263 18001204/HSCBA-BD 180000025/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Microscope cover/Túi trùm kính hiển vi

Còn hiệu lực

55264 18001205/HSCBA-BD 180000026/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Patient safety strap/Dây đeo an toàn bệnh nhân

Còn hiệu lực

55265 18000718/HSCBSX-BD 180000003/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

55266 18000719/HSCBSX-BD 180000004/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Các loại túi trùm thiết bị y tế

Còn hiệu lực

55267 18009889/HSCBA-HN 180000253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Cồn 90 độ (Ethanol 90%)

Còn hiệu lực

55268 18009888/HSCBA-HN 180000254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Cồn 70 độ (Ethanol 70%)

Còn hiệu lực

55269 18009936/HSCBA-HN 180000255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Găng tay chưa tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55270 17008621/HSCBA-HCM 180000370/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Phụ kiện của Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực