STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55261 000.00.04.G18-200805-0006 2100256ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55262 000.00.04.G18-200805-0004 2100257ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD làm sạch hồng cầu và nhuộm hồng cầu lưới trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55263 17005221/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100252ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng: α-1 acid glycoprotein, α-1 antitrypsin, β-2 microglobulin, ceruloplasmin và haptoglobin

Còn hiệu lực

55264 17004800/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100253ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA

Còn hiệu lực

55265 17005429/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100258ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực

55266 000.00.04.G18-201116-0009 21000910CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi Nebusal spray 0,9%

Còn hiệu lực

55267 000.00.04.G18-210118-0006 21000909CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHONG Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

55268 000.00.04.G18-210119-0004 21000908CFS/BYT-TB-CT

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HẮC Khẩu trang Y tế/ Medical Face Masks

Còn hiệu lực

55269 000.00.04.G18-210616-0008 21000907CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Protective coveralls

Còn hiệu lực

55270 000.00.04.G18-210627-0003 21000906CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHẨU TRANG HDHL HEALTH CARE KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực