STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55331 18009068/HSCBA-HCM 180000176/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Vali cấp cứu, Túi cứu thương

Còn hiệu lực

55332 18009075/HSCBA-HCM 180000177/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa

Còn hiệu lực

55333 18009060/HSCBA-HCM 180000178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết acid nucleic và Real Time PCR tự động công suất cao cobas® 6800

Còn hiệu lực

55334 18009032/HSCBA-HCM 180000179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máy định danh vi khuẩn vi rút

Còn hiệu lực

55335 18009053/HSCBA-HCM 180000180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Nhóm Họ Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

55336 18009076/HSCBA-HCM 180000181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

55337 18009079/HSCBA-HCM 180000182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Banh Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

55338 18009080/HSCBA-HCM 180000183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

55339 18009083/HSCBA-HCM 180000184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đèn khám và phụ kiện đèn khám

Còn hiệu lực

55340 18009082/HSCBA-HCM 180000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực