STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55351 18009753/HSCBA-HN 180000081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kim chọc dò

Còn hiệu lực

55352 18009750/HSCBA-HN 180000082/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực

55353 18009752/HSCBA-HN 180000083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Gương khám

Còn hiệu lực

55354 18011505/HSCBMB-HN 180000011/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

55355 18009787/HSCBA-HN 180000124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn ăn dùng cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

55356 17009732/HSCBA-HN 180000122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CUỘN VẢI LỤA Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL SILK TAPE)

Còn hiệu lực

55357 17009733/HSCBA-HN 180000123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ TANA (TANA MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

55358 18009751/HSCBA-HN 180000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ luồn ống

Còn hiệu lực

55359 17009730/HSCBA-HN 180000106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DÂY THÔNG HẬU MÔN (RECTAL CATHETER)

Còn hiệu lực

55360 17009727/HSCBA-HN 180000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR ỐNG DÂY HÚT DỊCH (NHỚT)/ SUCTION TUBE

Còn hiệu lực