STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55391 18008989/HSCBA-HCM 180000109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

55392 18008979/HSCBA-HCM 180000110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN MÁY GIẶT + MÁY SẤY DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

55393 18009768/HSCBA-HN 180000141/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Miếng dán hạ sốt ZILGO COOL PATCH

Còn hiệu lực

55394 18009777/HSCBA-HN 180000142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT Vệ sinh mũi HP Ocean Salt Trẻ em

Còn hiệu lực

55395 18009778/HSCBA-HN 180000143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT Dung dịch vệ sinh phụ nữ HP Thảo Dược Hương

Còn hiệu lực

55396 18009779/HSCBA-HN 180000144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Vệ sinh mũi TONIC BABY

Còn hiệu lực

55397 18009780/HSCBA-HN 180000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Vệ sinh mũi TONIC

Còn hiệu lực

55398 18009773/HSCBA-HN 180000146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT Vệ sinh mũi HP Ocean Salt Người lớn

Còn hiệu lực

55399 18008847/HSCBMB-HCM 180000016/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI THÀNH

Còn hiệu lực

55400 17008834/HSCBMB-HCM 180000015/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÍCH NGÂN

Còn hiệu lực