STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55431 18009077/HSCBA-HCM 180000225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Vôi soda dùng trong phòng mổ

Còn hiệu lực

55432 18009078/HSCBA-HCM 180000226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy cân và lắc túi máu và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

55433 18009120/HSCBA-HCM 180000229/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Máy phân tích nước tiểu, hoá chất và phụ kiện sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

55434 18009100/HSCBA-HCM 180000230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Van tập nói và phụ kiện

Còn hiệu lực

55435 18009107/HSCBA-HCM 180000231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Đồng hồ đo áp lực bóng chèn và phụ kiện

Còn hiệu lực

55436 18009121/HSCBA-HCM 180000232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Phụ kiện cho dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

55437 18009144/HSCBA-HCM 180000233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Cây thông nòng nội khí quản

Còn hiệu lực

55438 18009142/HSCBA-HCM 180000234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Cây thông nòng nội khí quản

Còn hiệu lực

55439 18009090/HSCBA-HCM 180000235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Máy chụp bản đồ giác mạc

Còn hiệu lực

55440 18008977/HSCBA-HCM 180000236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực