STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55461 17011488/HSCBMB-HN 180000013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

55462 18009795/HSCBA-HN 180000148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

55463 18009770/HSCBA-HN 180000149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Máy ghế răng

Còn hiệu lực

55464 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực

55465 18009791/HSCBA-HN 180000151/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55466 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55467 18009789/HSCBA-HN 180000153/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic 22AL

Còn hiệu lực

55468 18009788/HSCBA-HN 180000154/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic22

Còn hiệu lực

55469 17009667/HSCBA-HN 180000155/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

55470 17009525/HSCBA-HN 180000156/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic18

Còn hiệu lực