STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55571 000.00.12.H19-210818-0001 210000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế (N95)

Còn hiệu lực

55572 000.00.16.H05-210816-0001 210000061/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55573 000.00.04.G18-210812-0004 210169GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55574 000.00.04.G18-210806-0003 210168GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55575 000.00.16.H23-200710-0001 210000054/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Áo choàng phẫu thuật (Áo phẫu thuật)

Còn hiệu lực

55576 000.00.04.G18-210818-0011 210167GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THỦ ĐÔ Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

55577 000.00.19.H26-210802-0030 210000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55578 000.00.19.H26-210812-0001 210001275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

55579 000.00.19.H26-210811-0018 210001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Ambu bóng bóp

Còn hiệu lực

55580 000.00.19.H26-210811-0016 210001277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực