STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55611 18009960/HSCBA-HCM 180001014/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất ly giải

Còn hiệu lực

55612 18009961/HSCBA-HCM 180001015/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất rửa máy dạng mạnh

Còn hiệu lực

55613 18009963/HSCBA-HCM 180001016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất rửa máy loại cực mạnh

Còn hiệu lực

55614 18009964/HSCBA-HCM 180001017/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất rửa máy chuyên dụng

Còn hiệu lực

55615 18009965/HSCBA-HCM 180001018/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất ly giải

Còn hiệu lực

55616 18009966/HSCBA-HCM 180001019/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hóa chất pha loãng

Còn hiệu lực

55617 18009979/HSCBA-HCM 180001020/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn DECOMED

Còn hiệu lực

55618 18009982/HSCBA-HCM 180001021/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ Bàn ăn bệnh nhân

Còn hiệu lực

55619 18009987/HSCBA-HCM 180001022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

55620 18009992/HSCBA-HCM 180001023/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew Surgical instruments - Các dụng cụ phẫu thuật của Smith & Nephew

Còn hiệu lực