STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55691 18010768/HSCBA-HN 180001023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ dùng cho phòng cấp cứu

Còn hiệu lực

55692 18010769/HSCBA-HN 180001024/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 3 vòi

Còn hiệu lực

55693 18010770/HSCBA-HN 180001025/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa ống dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

55694 18010771/HSCBA-HN 180001026/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 1 vòi

Còn hiệu lực

55695 18010772/HSCBA-HN 180001028/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Máy khử trùng dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

55696 18010752/HSCBA-HN 180001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ màn hình hiển thị cho hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

55697 18000019/HSCBA-HNa 180000003/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

55698 18000018/HSCBA-HNa 180000004/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

55699 18009812/HSCBA-HN 180000942/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Bộ lọc khí CO2, N2 đầu vào tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

55700 18009813/HSCBA-HN 180000943/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm

Còn hiệu lực