STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55711 000.00.19.H26-200508-0002 200000090/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55712 000.00.16.H05-200505-0002 200000038/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55713 000.00.16.H05-200507-0001 200000050/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH PROTEC VINA Khẩu trang y tế PROTEC

Còn hiệu lực

55714 000.00.04.G18-200505-0004 20000051CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFEPRO Khẩu trang y tế VICTORY Mask ( VICTORY Mask Medical face mask)

Còn hiệu lực

55715 000.00.16.H25-200507-0001 200000014/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Quần áo bảo hộ phòng dịch

Còn hiệu lực

55716 000.00.16.H40-200507-0002 200000006/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55717 000.00.16.H40-200428-0001 200000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Còn hiệu lực

55718 000.00.16.H25-200506-0001 200000059/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

55719 000.00.18.H24-200428-0001 200000002/PCBMB-HP

CƠ SỞ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH 307

Còn hiệu lực

55720 000.00.10.H31-200504-0001 200000002/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HAPPY FAMILY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực