STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55711 18011769/HSCBMB-HN 180000279/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN

Còn hiệu lực

55712 18010997/HSCBA-HCM 180001936/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG CUỘN CO GIÃN NON WOVEN FIXING TAPE ROLL

Còn hiệu lực

55713 18010999/HSCBA-HCM 180001937/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

55714 18011000/HSCBA-HCM 180001938/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG KEO GIẤY NON WOVEN SURGICAL TAPE

Còn hiệu lực

55715 18011002/HSCBA-HCM 180001939/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG KEO LỤA SILK SURICAL TAPE

Còn hiệu lực

55716 18011003/HSCBA-HCM 180001940/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ cố định bệnh nhân khi cấp cứu

Còn hiệu lực

55717 18011004/HSCBA-HCM 180001941/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ đỡ cố định dùng cho băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

55718 18011005/HSCBA-HCM 180001942/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ghế vận chuyển cấp cứu

Còn hiệu lực

55719 18011006/HSCBA-HCM 180001943/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ cố định dụng cụ vận chuyển cấp cứu trên xe cứu thương

Còn hiệu lực

55720 18011008/HSCBA-HCM 180001944/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực