STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55731 18011078/HSCBA-HCM 180002015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

55732 18011080/HSCBA-HCM 180002016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Màn hình và máy in SONY dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55733 18011516/HSCBA-HN 180001916/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET Nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

55734 18011638/HSCBA-HN 180001917/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

55735 18011654/HSCBA-HN 180001919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Xe đẩy cáng bệnh nhân

Còn hiệu lực

55736 18011677/HSCBA-HN 180001925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

55737 18011680/HSCBA-HN 180001926/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

55738 18011714/HSCBA-HN 180001927/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết mẫu tự động magLEAD 6gC

Còn hiệu lực

55739 18011715/HSCBA-HN 180001928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết mẫu tự động magLEAD 12gC

Còn hiệu lực

55740 18011717/HSCBA-HN 180001930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM Dung dịch rửa và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực