STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55741 000.00.19.H26-200518-0005 200000143/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ, NHA KHOA WINMAX

Còn hiệu lực

55742 000.00.19.H26-200507-0002 200000144/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ

Còn hiệu lực

55743 000.00.19.H26-200513-0006 200000898/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀN VIỆT Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

55744 000.00.19.H26-200514-0002 200000899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN H3M VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ AER N95-2AC-5

Còn hiệu lực

55745 000.00.19.H26-200514-0004 200000900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

55746 000.00.19.H26-200513-0007 200000106/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO THĂNG LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55747 000.00.19.H26-200513-0008 200000145/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CHÂU GIANG

Còn hiệu lực

55748 000.00.19.H26-200511-0021 200000901/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Túi Hấp Tiệt Trùng Dùng Trong Y Tế

Còn hiệu lực

55749 000.00.19.H26-200512-0016 200000107/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOPCONS Túi hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

55750 000.00.19.H26-200512-0006 200000146/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH MINH

Còn hiệu lực