STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55751 18011692/HSCBA-HN 180001882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực

55752 18011694/HSCBA-HN 180001883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ CHỈNH HÌNH

Còn hiệu lực

55753 18011695/HSCBA-HN 180001884/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ CỘT SỐNG

Còn hiệu lực

55754 18011696/HSCBA-HN 180001885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55755 18011697/HSCBA-HN 180001886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55756 18011698/HSCBA-HN 180001887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55757 18011699/HSCBA-HN 180001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55758 18011700/HSCBA-HN 180001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN SINH VÀ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

55759 18011704/HSCBA-HN 180001890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

55760 18011701/HSCBA-HN 180001891/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực