STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
581 000.00.19.H29-221109-0015 230000027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đếm tế bào nội mô

Còn hiệu lực

582 000.00.19.H29-221109-0013 230000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

583 000.00.19.H29-221109-0012 230000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

584 000.00.19.H29-221109-0011 230000024/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

585 000.00.19.H29-221109-0010 230000023/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

586 000.00.19.H29-220816-0012 230000022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

587 000.00.19.H29-220816-0011 230000021/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo tròng kính

Còn hiệu lực

588 000.00.19.H29-221109-0008 230000020/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

589 000.00.19.H29-221109-0007 230000019/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

590 000.00.19.H29-221109-0006 230000018/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực