STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
581 19010759/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301623ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, Astrovirus và Sapovirus (SV; Genogroups G1, 2, 4, 5) và ADN Adenovirus F (Serotype 40/41)

Còn hiệu lực

582 000.00.04.G18-200820-0007 2301622ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-COV-2 và các biến thể của gen S (HV69/70del, Y144del, E484K, N501Y, P681H)

Còn hiệu lực

583 000.00.04.G18-200916-0002 2301621ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-CoV-2, Influenza A virus, Influenza B virus, và Human respiratory syncytial virus (RSV)

Còn hiệu lực

584 19010651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301620ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B và chủng cúm A - H1,- H3, và - H1pdm09

Còn hiệu lực

585 000.00.04.G18-220429-0013 2301619ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên dengue NS1

Còn hiệu lực

586 000.00.04.G18-220504-0003 2301618ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B

Còn hiệu lực

587 000.00.04.G18-201214-0003 2301617ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV

Còn hiệu lực

588 000.00.04.G18-201231-0019 2301616ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy Real-Time PCR

Còn hiệu lực

589 000.00.04.G18-220822-0001 2301615ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

590 19009970/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301614ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực