STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61031 19000527/HSCBMB-NA 190000004/PCBMB-NA

CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ- CÔNG NGHIỆP VINMED

Còn hiệu lực

61032 19009224/HSCBMB-HCM 190000065/PCBMB-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực

61033 19009225/HSCBMB-HCM 190000064/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ

Còn hiệu lực

61034 19009223/HSCBMB-HCM 190000063/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

61035 19000006/HSCBMB-VL 190000002/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

Còn hiệu lực

61036 19013219/HSCBA-HN 190000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

61037 19012040/HSCBMB-HN 190000137/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

61038 19013216/HSCBA-HN 190000692/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo khúc xạ hai mắt

Còn hiệu lực

61039 19013214/HSCBA-HN 190000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị thử thị lực

Còn hiệu lực

61040 19013209/HSCBA-HN 190000694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám bệnh đa năng

Còn hiệu lực