STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61101 19012024/HSCBMB-HN 190000123/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

61102 18011774/HSCBMB-HN 190000124/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED

Còn hiệu lực

61103 18006365/HSCBSX-HN 190000017/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED iCard ABO Rh Confirmation

Còn hiệu lực

61104 19012026/HSCBMB-HN 190000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ NMC

Còn hiệu lực

61105 19013188/HSCBA-HN 190000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM NATRI CLORID 0.9%

Còn hiệu lực

61106 19013199/HSCBA-HN 190000670/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Đệm Chống Loét

Còn hiệu lực

61107 19012015/HSCBMB-HN 190000126/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE

Còn hiệu lực

61108 19013193/HSCBA-HN 190000672/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

61109 19013192/HSCBA-HN 190000673/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM Băng dính cuộn y tế

Còn hiệu lực

61110 19012029/HSCBMB-HN 190000127/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG

Còn hiệu lực