STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61771 19012031/HSCBA-HCM 190000349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc làm sạch vết thương Debrisoft®

Còn hiệu lực

61772 19012058/HSCBA-HCM 190000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor® transparent

Còn hiệu lực

61773 19012037/HSCBA-HCM 190000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản Metalline®

Còn hiệu lực

61774 19012030/HSCBA-HCM 190000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix® H

Còn hiệu lực

61775 19012035/HSCBA-HCM 190000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v.

Còn hiệu lực

61776 19012051/HSCBA-HCM 190000354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel®

Còn hiệu lực

61777 19012054/HSCBA-HCM 190000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Vliwazell®

Còn hiệu lực

61778 19012055/HSCBA-HCM 190000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc Solvaline® N

Còn hiệu lực

61779 19012056/HSCBA-HCM 190000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape®

Còn hiệu lực

61780 19012057/HSCBA-HCM 190000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng Curapor®

Còn hiệu lực