STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
611 000.00.19.H26-230424-0011 230000840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ IVD là hóa chất pha loãng dùng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

612 000.00.04.G18-230511-0001 230000255/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Máy điều trị laser mật độ cao (HPD) Laserneedle Touch

Còn hiệu lực

613 000.00.19.H29-230509-0023 230000572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG TÂM PHARMACY THẢO MỘC VỆ SINH VÙNG KÍN HỒNG TÂM

Còn hiệu lực

614 000.00.19.H29-230509-0022 230000571/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG TÂM PHARMACY KÉN ĐẶT PHỤ KHOA HỒNG TÂM

Còn hiệu lực

615 000.00.19.H29-230509-0015 230000969/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG TÂM PHARMACY VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA HỒNG TÂM

Còn hiệu lực

616 000.00.19.H29-230509-0018 230000968/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÊN LỬA Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

617 000.00.19.H29-230509-0003 230000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN Y TẾ SOMEKO

Còn hiệu lực

618 000.00.19.H29-230424-0002 230000967/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED Máy điều trị mụn

Còn hiệu lực

619 000.00.19.H29-230505-0007 230000966/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Hệ thống camera nội soi

Còn hiệu lực

620 000.00.19.H29-230509-0008 230000965/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL Máy tiêm áp lực chân không

Còn hiệu lực