STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
611 000.00.19.H26-231121-0024 230002349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

612 000.00.19.H26-231121-0023 230002348/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

613 000.00.19.H26-231121-0022 230000531/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM MINH PHÚC

Còn hiệu lực

614 000.00.19.H26-231121-0018 230003114/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy hút dịch

Còn hiệu lực

615 000.00.19.H26-231117-0004 230003113/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Dụng cụ thổi khí

Còn hiệu lực

616 000.00.19.H26-231010-0014 230003112/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TGD Dung dịch nhỏ mắt mũi Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

617 000.00.19.H26-231121-0011 230002347/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC LỘC CÁNG ĐẨY BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

618 000.00.19.H26-231121-0008 230002346/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC LỘC Giường sản khoa

Còn hiệu lực

619 000.00.19.H26-231121-0010 230002345/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỠNG SINH VIỆN DUNG DỊCH NGŨ THÔNG DƯỢC SƯ

Còn hiệu lực

620 000.00.19.H26-231121-0009 230002344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ Dung dịch nhỏ tai Lidora

Còn hiệu lực