STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
611 000.00.19.H26-221230-0006 230000008/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM

Còn hiệu lực

612 000.00.19.H26-221229-0016 230000015/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm trong lòng mạch và phụ kiện

Còn hiệu lực

613 000.00.19.H26-221229-0020 230000007/PCBMB-HN

CÔNG TY CỐ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VNS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

614 000.00.19.H26-221229-0022 230000014/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAKAMED VIỆT NAM Wrist digital blood pressure monitor (Máy đo huyết áp điện tử cổ tay)

Còn hiệu lực

615 000.00.19.H26-221230-0012 230000013/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

616 000.00.19.H26-221229-0021 230000012/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAKAMED VIỆT NAM Upper Arm digital blood pressure monitor (Máy đo huyết áp điện tử bắp tay)

Còn hiệu lực

617 000.00.19.H26-221229-0012 230000006/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1068

Còn hiệu lực

618 000.00.19.H26-221230-0027 230000011/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Ống thông khí tai

Còn hiệu lực

619 000.00.19.H26-221228-0026 230000010/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

620 000.00.19.H26-221228-0027 230000005/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT

Còn hiệu lực