STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62221 19012681/HSCBA-HN 190000229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Bàn mổ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

62222 19012705/HSCBA-HN 190000230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

62223 19012708/HSCBA-HN 190000231/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

62224 19012683/HSCBA-HN 190000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

62225 19012684/HSCBA-HN 190000233/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Băng dính giấy phẫu thuật (Surgical paper tape)

Còn hiệu lực

62226 19012630/HSCBA-HN 190000234/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kẹp phẫu tích

Còn hiệu lực

62227 19012665/HSCBA-HN 190000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống cổ

Còn hiệu lực

62228 19012676/HSCBA-HN 190000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ)Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống ngực thắt lưng

Còn hiệu lực

62229 19012675/HSCBA-HN 190000237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Hộp hấp và phụ kiện dùng trong phẫu thuật lắp đặt nẹp vít cố định cột sống ngực thắt lưng

Còn hiệu lực

62230 19012642/HSCBA-HN 190000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI YNG giường bệnh nhân đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực