STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62231 19011809/HSCBA-HCM 190000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực

62232 19011813/HSCBA-HCM 190000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

62233 19011816/HSCBA-HCM 190000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BỘ HÚT ĐỜM

Còn hiệu lực

62234 19011817/HSCBA-HCM 190000164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

62235 19011818/HSCBA-HCM 190000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) VỚ PHÒNG CHỐNG NGHẼN MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

62236 19011811/HSCBA-HCM 190000166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Máy in phim X-quang y tế (Medical X-ray printer)

Còn hiệu lực

62237 19011824/HSCBA-HCM 190000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BÚT VẼ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

62238 19011823/HSCBA-HCM 190000168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

62239 19011825/HSCBA-HCM 190000169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG KÈM PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ ( SOLEA 100)

Còn hiệu lực

62240 19011801/HSCBA-HCM 190000170/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực