STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62431 17006681/HSCBA-HCM 170000956/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

62432 17006660/HSCBA-HCM 170000964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Miếng lam xét nghiệm

Còn hiệu lực

62433 17006662/HSCBA-HCM 170000965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Túi cho ăn trọng lực 1000ml

Còn hiệu lực

62434 17006669/HSCBA-HCM 170000957/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Vòng ghi tên bệnh nhân

Còn hiệu lực

62435 17006663/HSCBA-HCM 170000966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nhỏ giọt pipette

Còn hiệu lực

62436 17006665/HSCBA-HCM 170000967/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống

Còn hiệu lực

62437 17006546/HSCBA-HCM 170000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT VẬT LIỆU NIỀNG CHỈNH RĂNG

Còn hiệu lực

62438 17006679/HSCBA-HCM 170000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

62439 17006670/HSCBA-HCM 170000971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

62440 17006643/HSCBA-HCM 170000972/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực