STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62451 19011773/HSCBA-HCM 190000120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dụng cụ cắt mẫu hàm nhựa

Còn hiệu lực

62452 19011774/HSCBA-HCM 190000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dung dịch cách ly nhựa

Còn hiệu lực

62453 19011775/HSCBA-HCM 190000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dụng cụ (Ống nhôm rỗng/ nút đậy) dùng để ép nhựa dẻo

Còn hiệu lực

62454 19011776/HSCBA-HCM 190000123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Keo dán dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

62455 19011777/HSCBA-HCM 190000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor

Còn hiệu lực

62456 19011778/HSCBA-HCM 190000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Cao su đặc lấy dấu

Còn hiệu lực

62457 19011779/HSCBA-HCM 190000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Dung dịch sửa chữa hàm nhựa

Còn hiệu lực

62458 19011780/HSCBA-HCM 190000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HS CORP Mũ gội đầu (Mũ gội đầu khô)

Còn hiệu lực

62459 19011781/HSCBA-HCM 190000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HS CORP Găng tay vệ sinh ướt (Găng tay tắm khô)

Còn hiệu lực

62460 19011784/HSCBA-HCM 190000129/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Giá khớp nhựa

Còn hiệu lực