STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
621 000.00.19.H29-220609-0019 220002110/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

622 000.00.19.H29-220609-0018 220002109/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Trâm máy đưa MTA vào ống tủy

Còn hiệu lực

623 000.00.19.H29-220609-0017 220002108/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Kim đưa vật liệu trám bít vào ống tủy

Còn hiệu lực

624 000.00.19.H29-220609-0016 220002107/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Cây lấy MTA bằng đầu siêu âm

Còn hiệu lực

625 000.00.19.H29-220616-0032 220001361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN TINH DẦU TRÀM BABY CARE

Còn hiệu lực

626 000.00.19.H29-220616-0004 220002106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Thiết bị sóng ngắn điều trị

Còn hiệu lực

627 000.00.19.H29-220527-0022 220002105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi

Còn hiệu lực

628 000.00.19.H29-220616-0036 220001360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Bộ kit dùng trong xét nghiệm ung thư cổ tử cung

Còn hiệu lực

629 000.00.19.H29-220614-0026 220001359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Chổi phết dùng để lấy mẫu tế bào cổ tử cung

Còn hiệu lực

630 000.00.19.H29-220616-0007 220002104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ AIC Máy điều trị da

Còn hiệu lực