STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
621 000.00.19.H26-221230-0014 230000009/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

622 000.00.04.G18-230104-0010 230000017/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Còn hiệu lực

623 000.00.19.H26-221230-0016 230000022/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DOVITAL DUNG DỊCH VỆ SINH

Còn hiệu lực

624 000.00.19.H26-221230-0020 230000021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Máy chẩn đoán khô mắt

Còn hiệu lực

625 000.00.19.H26-221230-0022 230000020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MAXGONKPHACO Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

626 000.00.19.H26-221230-0018 230000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Bộ che chắn bảo vệ mắt bệnh nhân xạ trị

Còn hiệu lực

627 000.00.19.H26-221230-0011 230000018/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

628 000.00.19.H26-221230-0024 230000017/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

629 000.00.19.H26-221230-0026 230000016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Miếng xốp dùng trong điều trị tai

Còn hiệu lực

630 000.00.19.H17-210919-0001 230000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT BOS

Còn hiệu lực