STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63351 18011279/HSCBA-HCM 180002204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Đĩa petri

Còn hiệu lực

63352 18010883/HSCBA-HCM 180002205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo thí nghiệm

Còn hiệu lực

63353 18010884/HSCBA-HCM 180002206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Nón bảo hộ

Còn hiệu lực

63354 18010881/HSCBA-HCM 180002207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo bảo hộ

Còn hiệu lực

63355 18010879/HSCBA-HCM 180002208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63356 18010882/HSCBA-HCM 180002209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo cách ly

Còn hiệu lực

63357 18010885/HSCBA-HCM 180002210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Bọc giày, bọc ủng

Còn hiệu lực

63358 18011262/HSCBA-HCM 180002211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG PHỤ KIỆN CHO DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

Còn hiệu lực

63359 18011268/HSCBA-HCM 180002212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Theo danh mục đính kèm

Còn hiệu lực

63360 18011284/HSCBA-HCM 180002213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống Real Time PCR tự động và tách chiết acid nucleic cobas® 4800

Còn hiệu lực