STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63381 18011252/HSCBA-HCM 180002159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT NAM AT alpha

Còn hiệu lực

63382 18011256/HSCBA-HCM 180002160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

63383 18011235/HSCBA-HCM 180002166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Bộ lắp đặt màng lọc khí

Còn hiệu lực

63384 18011236/HSCBA-HCM 180002167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Bộ vi tiêm, loại điều khiển bằng áp lực khí

Còn hiệu lực

63385 18011253/HSCBA-HCM 180002168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG HEMOHELP

Còn hiệu lực

63386 18009113/HSCBMB-HCM 180000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỨC SỐNG MỚI

Còn hiệu lực

63387 18011229/HSCBA-HCM 180002169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ TỦ TRỮ XÁC ( TỦ BẢO QUẢN TỬ THI), XE ĐẨY

Còn hiệu lực

63388 18011259/HSCBA-HCM 180002170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội thất y tế

Còn hiệu lực

63389 18011225/HSCBA-HCM 180002171/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Trang thiết bị y tế - Vật tư tiêu hao giải phẫu bệnh, vi sinh

Còn hiệu lực

63390 18011197/HSCBA-HCM 180002172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Bàn Mổ Đa Năng Điện Thủy Lực.

Còn hiệu lực