STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63401 18012064/HSCBA-HN 180002244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC Đèn mổ

Còn hiệu lực

63402 18011870/HSCBA-HN 180002245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Đệm bó bột (Underpad)

Còn hiệu lực

63403 18011713/HSCBA-HN 180002246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Băng bó bột (Cast)

Còn hiệu lực

63404 18012080/HSCBA-HN 180002253/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

63405 18012073/HSCBA-HN 180002254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

63406 18012027/HSCBA-HN 180002255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường Y tế

Còn hiệu lực

63407 18012083/HSCBA-HN 180002256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

63408 18012078/HSCBA-HN 180002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn treo trán

Còn hiệu lực

63409 18012094/HSCBA-HN 180002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ tay

Còn hiệu lực

63410 18012090/HSCBA-HN 180002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Đai đeo đỡ tay

Còn hiệu lực