STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63481 18011897/HSCBA-HN 180002076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Cáng điện vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

63482 18011827/HSCBA-HN 180002079/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM Motion sickness patch (Miếng dán say tàu xe) Tên thương mại: Acnerol plus

Còn hiệu lực

63483 18011876/HSCBA-HN 180002080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ xe đẩy thiết bị y tế

Còn hiệu lực

63484 18011816/HSCBMB-HN 180000301/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LONG PHÁT

Còn hiệu lực

63485 18000024/HSCBA-HD 180000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 70 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

63486 18000023/HSCBA-HD 180000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 90 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

63487 18000022/HSCBA-HD 180000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 96 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

63488 18000100/HSCBA-BN 180000045/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Bao tiểu nam HN-66

Còn hiệu lực

63489 18000102/HSCBA-BN 180000046/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em và người lớn

Còn hiệu lực

63490 18000010/HSCBA-PT 180000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực