STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63491 18012018/HSCBA-HN 180002183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

63492 18012012/HSCBA-HN 180002184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai kéo giãn điều trị đau lưng

Còn hiệu lực

63493 18012045/HSCBA-HN 180002185/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Van cầm máu

Còn hiệu lực

63494 18012046/HSCBA-HN 180002186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Băng ép mạch quay

Còn hiệu lực

63495 18012047/HSCBA-HN 180002187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

63496 18012048/HSCBA-HN 180002188/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Bơm tiêm đầu xoáy

Còn hiệu lực

63497 18012049/HSCBA-HN 180002189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Dây đo áp lực

Còn hiệu lực

63498 18012026/HSCBA-HN 180002190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT Giường bệnh nhân điện đa chức năng

Còn hiệu lực

63499 18011834/HSCBMB-HN 180000312/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HNT

Còn hiệu lực

63500 18011838/HSCBMB-HN 180000313/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TN VIỆT NAM

Còn hiệu lực