STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64201 18000518/HSCBMB-TH 180000006/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Còn hiệu lực

64202 18011763/HSCBMB-HN 180000243/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO

Còn hiệu lực

64203 18011330/HSCBA-HN 180001668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy ly tâm Sigma 2-7

Còn hiệu lực

64204 18011401/HSCBA-HN 180001669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy gạn tách huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực

64205 18011758/HSCBMB-HN 180000241/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SINH

Còn hiệu lực

64206 18011757/HSCBMB-HN 180000242/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ KIM LONG

Còn hiệu lực

64207 18011521/HSCBA-HN 180001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

64208 18011486/HSCBA-HN 180001660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Hộp nghiền thuốc

Còn hiệu lực

64209 18011484/HSCBA-HN 180001661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Băng bó bột các cỡ

Còn hiệu lực

64210 18011504/HSCBA-HN 180001662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bao tay kiểm tra ung thư vú

Còn hiệu lực