STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64241 18010718/HSCBA-HCM 180001703/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Test thử mù màu Ishihara

Còn hiệu lực

64242 18010719/HSCBA-HCM 180001704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Dụng cụ khoan giác mạc

Còn hiệu lực

64243 18000008/HSCBMB-HT 180000004/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HÒA PHÁT

Còn hiệu lực

64244 18000021/HSCBA-HNa 180000007/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bảng đo thị lực

Còn hiệu lực

64245 18000022/HSCBA-HNa 180000008/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe lăn tay

Còn hiệu lực

64246 18000023/HSCBA-HNa 180000009/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Ghê ngồi chờ bệnh nhân

Còn hiệu lực

64247 18000051/HSCBA-NA 180000015/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

64248 18000050/HSCBA-NA 180000016/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Filter

Còn hiệu lực

64249 18000035/HSCBA-NA 180000017/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

64250 18000036/HSCBA-NA 180000018/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dây

Còn hiệu lực