STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64271 18010681/HSCBA-HCM 180001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Theo chi tiết phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

64272 18010682/HSCBA-HCM 180001689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Theo chi tiết phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

64273 18010683/HSCBA-HCM 180001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ BÚA THỬ PHẢN XẠ

Còn hiệu lực

64274 18010684/HSCBA-HCM 180001691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ LOA SOI TAI

Còn hiệu lực

64275 18010685/HSCBA-HCM 180001692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ GƯƠNG SOI THANH QUẢN

Còn hiệu lực

64276 18010686/HSCBA-HCM 180001693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

64277 18010690/HSCBA-HCM 180001694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Theo chi tiết phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

64278 18010702/HSCBA-HCM 180001695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mang kim, kích thước 12 cm

Còn hiệu lực

64279 18010703/HSCBA-HCM 180001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA DỤNG CỤ NẠO XƯƠNG

Còn hiệu lực

64280 18010679/HSCBA-HCM 180001699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Máy quét hình ảnh trong miệng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực