STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64281 18011794/HSCBMB-HN 180000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

64282 18011674/HSCBA-HN 180001862/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG DUY THỊNH Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

64283 18011612/HSCBA-HN 180001863/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bàn tập phục hồi chức năng nâng hạ điện

Còn hiệu lực

64284 18011613/HSCBA-HN 180001864/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bàn xiên quay

Còn hiệu lực

64285 18011614/HSCBA-HN 180001865/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bồn thủy liệu ngâm tay

Còn hiệu lực

64286 18011768/HSCBMB-HN 180000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI

Còn hiệu lực

64287 18011523/HSCBA-HN 180001866/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Cán dụng cụ dẫn đường khoan

Còn hiệu lực

64288 18011585/HSCBA-HN 180001867/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

64289 18011627/HSCBA-HN 180001868/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau

Còn hiệu lực

64290 18011628/HSCBA-HN 180001869/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn

Còn hiệu lực