STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64301 18011616/HSCBA-HN 180001834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ soi thanh quản người lớn

Còn hiệu lực

64302 17009184/HSCBA-HN 180001835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy đếm tế bào nội mô không tiếp xúc và phụ kiện

Còn hiệu lực

64303 18011414/HSCBA-HN 180001836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây xích có quả cân

Còn hiệu lực

64304 18011540/HSCBA-HN 180001837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bàn để dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64305 18011630/HSCBA-HN 180001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG Dung dịch nước muối biển xịt tai

Còn hiệu lực

64306 18011631/HSCBA-HN 180001839/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau

Còn hiệu lực

64307 18011632/HSCBA-HN 180001840/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, cơ đùi trong

Còn hiệu lực

64308 18011633/HSCBA-HN 180001841/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi , bắp chân

Còn hiệu lực

64309 18011634/HSCBA-HN 180001842/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ bắp tay trước và bắp tay sau

Còn hiệu lực

64310 18011636/HSCBA-HN 180001843/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ ngực lớn và bắp tay sau, vai

Còn hiệu lực