STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64321 18009056/HSCBA-HCM 180000204/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy thấm máu gót chân

Còn hiệu lực

64322 18009105/HSCBA-HCM 180000205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

64323 18009097/HSCBA-HCM 180000206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật dùng trong chỉnh hình

Còn hiệu lực

64324 18009115/HSCBA-HCM 180000207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Bộ chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

64325 18009095/HSCBA-HCM 180000208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Đèn khám Tai Mũi Họng

Còn hiệu lực

64326 18009092/HSCBA-HCM 180000209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu dán hàm giả, Miếng dán hàm giả, Viên làm sạch hàm giả, Viên làm sạch khay chỉnh hình răng.

Còn hiệu lực

64327 18009116/HSCBA-HCM 180000211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Dây dẫn

Còn hiệu lực

64328 18009117/HSCBA-HCM 180000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống thông

Còn hiệu lực

64329 18009118/HSCBA-HCM 180000213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Bộ dụng cụ tán sỏi

Còn hiệu lực

64330 18009122/HSCBA-HCM 180000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây nối bơm tiêm (DISPOEX)

Còn hiệu lực