STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64321 000.00.19.H29-200515-0014 200000810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ Kẹp

Còn hiệu lực

64322 000.00.19.H29-200518-0006 200000811/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ NỘI THẤT Y TẾ (BAILIDA)

Còn hiệu lực

64323 000.00.19.H29-200519-0002 200000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÍ NGUYỄN

Còn hiệu lực

64324 000.00.19.H29-200518-0005 200000124/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64325 000.00.19.H29-200522-0001 200000125/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN NGÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64326 000.00.16.H05-200521-0002 200000051/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64327 000.00.16.H05-200521-0003 200000059/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ VINAPEC Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

64328 20001408/HSCBMB-ĐNa 200000025/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ

Còn hiệu lực

64329 000.00.16.H33-200518-0001 200000001/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN TMT KIÊN GIANG

Còn hiệu lực

64330 000.00.16.H23-200522-0001 200000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SUNG HWA VINA HAI DUONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực