STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64531 18001257/HSCBA-BD 180000065/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE ống thở

Còn hiệu lực

64532 18001258/HSCBA-BD 180000066/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE máy test thở

Còn hiệu lực

64533 18000819/HSCBMB-BD 180000005/PCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA THANH THẢO

Còn hiệu lực

64534 18001259/HSCBA-BD 180000067/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE máy test hơi thở loai kibion dynamic pro

Còn hiệu lực

64535 18010691/HSCBA-HCM 180001700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Hóa chất chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64536 18010709/HSCBA-HCM 180001701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Bộ dây thở

Còn hiệu lực

64537 18010715/HSCBA-HCM 180001702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

64538 18010718/HSCBA-HCM 180001703/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Test thử mù màu Ishihara

Còn hiệu lực

64539 18010719/HSCBA-HCM 180001704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Dụng cụ khoan giác mạc

Còn hiệu lực

64540 18000008/HSCBMB-HT 180000004/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HÒA PHÁT

Còn hiệu lực