STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
651 000.00.16.H23-230110-0001 230000001/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA GROUP GEL BÔI TRƠN CAOSÌN

Còn hiệu lực

652 000.00.48.H41-230110-0002 230000004/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Bộ kit test cho máy phân tích miễm dịch định lượng

Còn hiệu lực

653 000.00.19.H29-230109-0004 230000097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH DƯƠNG Vật liệu cấy ghép chân răng

Còn hiệu lực

654 000.00.48.H41-230110-0001 230000003/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy phân tích miễn dịch định lượng

Còn hiệu lực

655 000.00.19.H29-230109-0008 230000096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH DƯƠNG Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

656 000.00.19.H17-230110-0001 230000002/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH Băng keo chỉ thị màu trắng dùng cho hấp tiệt khuẩn hơi nước, Băng keo chỉ thị dùng cho hấp tiệt khuẩn EO, Plasma

Còn hiệu lực

657 000.00.19.H17-230106-0001 230000003/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM SƠN - NAMPHACO

Còn hiệu lực

658 000.00.19.H17-230109-0002 230000001/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

659 000.00.19.H17-230109-0001 230000002/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1055

Còn hiệu lực

660 000.00.18.H24-230111-0001 230000001/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG Bộ chuyển đổi X-quang số hóa

Còn hiệu lực