STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
651 000.00.19.H29-220615-0029 220001356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Ống nghiệm không chứa hoá chất

Còn hiệu lực

652 000.00.19.H29-220615-0028 220001355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Lọ đựng mẫu

Còn hiệu lực

653 000.00.19.H29-220620-0023 220001194/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÊ GIA

Còn hiệu lực

654 000.00.19.H29-220606-0009 220002096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÊ GIA Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

655 000.00.19.H29-220614-0050 220002095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

656 000.00.19.H29-220614-0049 220002094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn (Bộ dẫn truyền cảm ứng)

Còn hiệu lực

657 000.00.19.H29-220614-0046 220002093/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn (Bộ dẫn truyền cảm ứng)

Còn hiệu lực

658 000.00.19.H29-220608-0014 220002092/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dây thở cho máy trợ thở

Còn hiệu lực

659 000.00.19.H29-220608-0016 220002091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Vợt lấy dị vật

Còn hiệu lực

660 000.00.19.H29-220614-0057 220001354/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Dụng cụ dùng trong nha khoa: Kẹp giữ đê

Còn hiệu lực