STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66891 19013460/HSCBA-HCM 200000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

66892 19013425/HSCBA-HCM 200000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Hệ thống chẩn đoán Lưỡi dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

66893 19013468/HSCBA-HCM 200000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

66894 19013443/HSCBA-HCM 200000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

66895 19013440/HSCBA-HCM 200000045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

66896 19013442/HSCBA-HCM 200000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn mổ

Còn hiệu lực

66897 19013466/HSCBA-HCM 200000047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-Quang Y Tế (Dạng phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực

66898 19013467/HSCBA-HCM 200000048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Máy in phim nhiệt khô y tế (Công nghệ in phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực

66899 20013471/HSCBA-HCM 200000049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA THÁI Cụm Thuốc Thử Mô Học / Tế Bào Học

Còn hiệu lực

66900 19009428/HSCBMB-HCM 200000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG

Còn hiệu lực