STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66921 19000725/HSCBSX-LA 200000001/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

66922 19000726/HSCBSX-LA 200000002/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch mũi xoang

Còn hiệu lực

66923 19014617/HSCBA-HN 200000043/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX INAZOL

Còn hiệu lực

66924 19014625/HSCBA-HN 200000044/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

66925 19014626/HSCBA-HN 200000045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Chất lấy dấu Silicone dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

66926 19014627/HSCBA-HN 200000046/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cáng thương đẩy điều chỉnh bằng tay quay

Còn hiệu lực

66927 19014624/HSCBA-HN 200000047/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

66928 20014671/HSCBA-HN 200000048/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Băng bột bó P.O.P dùng trong y tế,Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế

Còn hiệu lực

66929 19014557/HSCBA-HN 200000014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi keo ong Propolis Nasobee

Còn hiệu lực

66930 19014558/HSCBA-HN 200000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi Dr. Muối

Còn hiệu lực