STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66931 19003325/HSCBSX-HCM 190000044/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật: Chỉ không tiêu

Còn hiệu lực

66932 19013368/HSCBA-HCM 190001558/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán lạnh giảm đau

Còn hiệu lực

66933 19013369/HSCBA-HCM 190001559/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Ống hít mũi

Còn hiệu lực

66934 19013370/HSCBA-HCM 190001560/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

66935 19013373/HSCBA-HCM 190001561/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

66936 19013374/HSCBA-HCM 190001562/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán thảo dược

Còn hiệu lực

66937 19013379/HSCBA-HCM 190001563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán tinh dầu thông xoang mũi

Còn hiệu lực

66938 19013372/HSCBA-HCM 190001566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Phụ kiện đính kèm (Nút chặn kim truyền tĩnh mạch)

Còn hiệu lực

66939 19013390/HSCBA-HCM 190001567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

66940 19013396/HSCBA-HCM 190001568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực